Savaşın hiç durmadığı kendine has özellikleriyle Üç İmparatorluk Savaşı!

Loncalar arası rekabetin hiç bitmediği Jotun Bölgesi savaşları!

01/